สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด

    มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด   มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ "สงกรานต์ไทยสีขาว หนุ่มสาววัยทีนรู้คิด ไม่ละเมิดสิทธิ" ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการแสดงออกถึงความตระหนักในการร่วมสร้างเทศกาลสงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด ทั้งการไม่ละเมิดต่อกฏหมายทางท้องถนน มุ่งให้ปฏิบัติตามกฏจารจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่จะเกิดขึ้น  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยการแต่งกายโป้ เปลือย ในที่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียทางวัฒนธรรม  ไม่ละเมิดทางเพศผู้อื่นด้วยการลวนลาม ทั้งตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ นับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งต่อเพศตรงข้าม และเพศเดียวกัน  ไม่ละเมิดทางเพศโดยการเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร ทางช่องทางต่าง ๆ  ไม่ละเมิดทางร่างกายแ ละจิตใจด้วยความรุนแรง  ไม่ละเมิดทางเพศผู้อื่นทางสายตา และการ ไม่ละเมิดทางเพศโดยการถ่ายภาพลามก อนาจาร ของผู้อื่น เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ถือเป็นการล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น ร่วมสร้างสงกรานต์ไทยให้สดใส  สงกรานต์ปลอดภัย  ไม่ละเมิด

โครงการเสริมทักษะอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก FOCUS จัดโครงการเสริมทักษะอาชีพและการ เตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน 24-25มีนาคม2559 ณ บ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี                

“พี่อยู่บ้าน” รับวันวาเลนไทน์” มุ่งลดภัยทางเพศออนไลน์

"มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) เปิดแคมเปญ "พี่อยู่บ้าน" รับวันวาเลนไทน์"มุ่งลดภัยทางเพศออนไลน์ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) เปิดแคมเปญ วาเลนไทน์ปีนี้ พี่อยู่บ้าน กิจกรรมการสร้างค่านิยมให้กับ วัยรุ่นชายหรือหญิง แสดงความรักและเคารพกับพ่อ แม่ และคนในครอบครัว  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสาธารณะ โดยรณรงค์ให้วัยรุ่นติดสัญลักษณ์ แฮชแทค#พี่อยู่บ้าน  ในสื่อออนไลน์ในวันวาเลนไทน์เพื่อสะท้อนแนวคิดวัยรุ่นยุคใหม่กตัญญูรู้ค่ารักแท้แค่อยู่บ้าน  โดยแคมเปญดังกล่าวสะท้อนจากพฤติกรรมที่แท้จริงของวัยรุ่นในวันวาเลนไทน์ 6 ขั้นอันได้แก่ ขั้นแรก จะมีการการชวนไปเที่ยวในช่วงวันวาเลนไทน์ ขั้นที่ 2 ชวนทานอาหาร มอบของขวัญหรือดอกไม้           ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทานอาหารเย็น ขั้นที่ 3 ชวนไปเที่ยวต่อในสถานบันเทิง หรือสถานที่ที่ขายแอลกอฮอล์ขั้นที่ 4 ชวนไปที่ลับตาคน เช่น โรงแรม บ้าน ห้องพักรถยนต์ ฯลฯ ขั้นที่5 กอดจูบ และขั้นสุดท้าย มีเพศสัมพันธ์ ทางมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS)ตั้งเป้าหมาย รณรงค์ให้วัยรุ่นไทยแสดงความรักต่อครอบครัวผ่านการอยู่บ้านทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์กับครอบครัวในคืนวาเลนไทน์ และให้กิจกรรมสุดท้ายสิ้นสุดลงในครอบครัว  เพื่อลดปัญหาสังคม ทั้งนี้จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมระดมปัญหา และสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในชุมชนปี 2558…

ทดสอบบทความ

  เด็กทุกคนได้ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสังคม สำหรับทารกมักจะมีความสุขที่ได้เล่นอยู่คนเดียว และหากมีเด็กคนอื่นเข้ามาใกล้ ทารกมักจะตอบสนองด้วยการทำร้ายทางร่างกายหรือผลักออกไปให้พ้นทาง ต่อมา เด็กจะสามารถเล่นกับเด็กคนอื่นได้ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะผลัดและแบ่งปัน และเมื่อเด็กโตพอที่จะเข้าศึกษาในระดับอนุบาล เด็กคนนั้นก็จะสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเด็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่สำหรับเด็กที่ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้อาจต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการพัฒนาทักษะทางสังคม ลักษณะที่แสดงออกของเด็กที่มีลักษณะเหล่านี้อาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี รวมทั้งเด็กที่มีขอบเขตความสนใจต่ำอาจไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ทำให้เด็กคนนั้นยากที่จะเรียนรู้ทักษะทางสังคมผ่านทางประสบการณ์