กิจกรรมของเรา

son_splash

ทดสอบบทความ

เด็กทุกคนได้ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสังคม สำหรับทารกมักจะมีความสุขที่ได้เล่นอยู่คนเดียว และหากมีเด็กคนอื่นเข้ามาใกล้ ทารกมักจะตอบสนองด้วยการทำร้ายทางร่างกายหรือผลักออกไปให้พ้นทาง ต่อมา

happiness_children-2560x1600

ทดสอบบทความ

เด็กทุกคนได้ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสังคม สำหรับทารกมักจะมีความสุขที่ได้เล่นอยู่คนเดียว และหากมีเด็กคนอื่นเข้ามาใกล้ ทารกมักจะตอบสนองด้วยการทำร้ายทางร่างกายหรือผลักออกไปให้พ้นทาง ต่อมา

ที่อยู่ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS)
ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัด
ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
สายด่วนรับแจ้งเหตุ : 08-7174-5797
Email : focus@focusthailand.org