สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด     มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) ร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ไม่ละเมิด   เพื่อสร้างภาพลักษณ์ "สงกรานต์ไทยสีขาว หนุ่มสาววัยทีนรู้คิด ไม่ละเมิดสิทธิ"ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ (รายละเอียดเพิ่มเติม)สงกรานต์ปลอดภัยไม่ละเมิด

โครงการเสริมทักษะอาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก FOCUS จัดโครงการเสริมทักษะอาชีพและการ เตรียมตัวเข้าสู่วัยทำงาน 24-25มีนาคม2559 ณ บ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี                  

“พี่อยู่บ้าน” รับวันวาเลนไทน์” มุ่งลดภัยทางเพศออนไลน์

"มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) เปิดแคมเปญ "พี่อยู่บ้าน" รับวันวาเลนไทน์"มุ่งลดภัยทางเพศออนไลน์   มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก(FOCUS) เปิดแคมเปญ วาเลนไทน์ปีนี้ พี่อยู่บ้าน กิจกรรมการสร้างค่านิยมให้กับ วัยรุ่นชายหรือหญิง แสดงความรักและเคารพกับพ่อ แม่ และคนในครอบครัว  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสาธารณะ รายละเอียดเพิ่มเติม พี่อยู่บ้าน                

ทดสอบบทความ

  เด็กทุกคนได้ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสังคม สำหรับทารกมักจะมีความสุขที่ได้เล่นอยู่คนเดียว และหากมีเด็กคนอื่นเข้ามาใกล้ ทารกมักจะตอบสนองด้วยการทำร้ายทางร่างกายหรือผลักออกไปให้พ้นทาง ต่อมา เด็กจะสามารถเล่นกับเด็กคนอื่นได้ รวมทั้งเรียนรู้ที่จะผลัดและแบ่งปัน และเมื่อเด็กโตพอที่จะเข้าศึกษาในระดับอนุบาล เด็กคนนั้นก็จะสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่มเด็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ แต่สำหรับเด็กที่ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้อาจต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการพัฒนาทักษะทางสังคม ลักษณะที่แสดงออกของเด็กที่มีลักษณะเหล่านี้อาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี รวมทั้งเด็กที่มีขอบเขตความสนใจต่ำอาจไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ทำให้เด็กคนนั้นยากที่จะเรียนรู้ทักษะทางสังคมผ่านทางประสบการณ์